PARTIE

 

Partie reprezentowane w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim

Nazwa Skrót Strona Lider Sejm Senat PE Ideologia Daty założenia
i rejestracji
Nr EwP
Prawo i Sprawiedliwość PiS [1] Jarosław Kaczyński 198[i] 44[ii] 24 narodowy konserwatyzm[2]solidaryzm 29 maja 2001
13 czerwca 2001
124
Platforma Obywatelska PO [2] Borys Budka 111 40 14 chrześcijańska demokracjasocjalliberalizm[3]liberalny konserwatyzmproeuropeizm 24 stycznia 2001
5 marca 2002
131
Nowa Lewica SLD [3] Włodzimierz Czarzasty 24 0 5 socjaldemokracja[2]socjalliberalizmproeuropeizm 15 kwietnia 1999
17 maja 1999
87
Polskie Stronnictwo Ludowe PSL [4] Władysław Kosiniak-Kamysz 20 2 3 agraryzmchrześcijańska demokracja[2]centryzm 5 maja 1990[iii]
7 stycznia 1998[iv]
34
Solidarna Polska SP [5] Zbigniew Ziobro 19 2 2 solidaryzmnarodowy konserwatyzmeurosceptycyzm 24 marca 2012
1 czerwca 2012
319
Wiosna   [6] Robert Biedroń 19 1 2 socjaldemokracjasocjalliberalizmzielona politykafeminizmantyklerykalizmproeuropeizm 3 lutego 2019[v]
29 czerwca 2018
386
Porozumienie   [7] Jarosław Gowin 18 2 1 konserwatywny liberalizmchrześcijańska demokracja 4 listopada 2017
22 czerwca 2018[vi]
333
Konfederacja Wolność i Niepodległość Konfederacja [8] Janusz Korwin-Mikke,
Robert Winnicki,
Grzegorz Braun
11 0 0 narodowy konserwatyzmpaleolibertarianizm, twardy eurosceptycyzmnacjonalizm 27 lutego 2019
lipiec 2019
400
Nowoczesna .N [9] Adam Szłapka 8 1 0 liberalizmcentryzmproeuropeizm 31 maja 2015
25 sierpnia 2015
362
K’15[5]   [10] Paweł Kukiz 6 0 0 konserwatywny liberalizmdemokracja bezpośrednia 27 lipca 2015
sierpień 2020
413
Lewica Razem Razem [11] Anna Górska, Bartosz Grucela, Paulina MatysiakMaciej Szlinder, Joanna Wicha 6 0 0 socjaldemokracjasocjalizm demokratyczny 17 maja 2015
21 lipca 2015
353
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja[6] KORWiN [12] Janusz Korwin-Mikke 5[vii] 0 0 konserwatywny liberalizm, twardy eurosceptycyzmregionalizm 22 stycznia 2015
23 czerwca 2015
343
Ruch Narodowy RN [13] Robert Winnicki 5[vii] 0 0 narodowy konserwatyzm, twardy eurosceptycyzmnarodowy katolicyzmnacjonalizm 10 grudnia 2014
28 lutego 2018[viii]
371
Inicjatywa Polska iPL [14] Barbara Nowacka 4 0 0 socjalliberalizmsocjaldemokracjaantyklerykalizmproeuropeizm 20 lutego 2016
4 czerwca 2019
401
Partia Zieloni Zieloni [15] Wojciech KubalewskiMałgorzata Tracz 3 0 0 zielona politykafeminizmpacyfizmproeuropeizm 6 września 2003
23 lutego 2004
182
Unia Europejskich Demokratów UED [16] Elżbieta Bińczycka 1 1 0 centryzmproeuropeizmsocjalliberalizm 12 listopada 2016
29 grudnia 2016[ix]
12
Konfederacja Korony Polskiej KKP [17] Grzegorz Braun 1[vii] 0 0 tradycjonalizmmonarchizmreakcjonizm, twardy eurosceptycyzm 28 czerwca 2019
24 stycznia 2020
404
Regionalna. Mniejszość z Większością RMW [18] Ryszard Galla 1 0 0 regionalizmchrześcijańska demokracjacentryzm 10 sierpnia 2017
6 lutego 2018
375
Polska Partia Socjalistyczna PPS [19] Wojciech Konieczny 0 1 0 socjalizm demokratyczny 28 października 1990[x]
5 stycznia 1998[xi]
4
 1. W klubie PiS zasiada 235 posłów – łącznie z przedstawicielami Solidarnej Polski i Porozumienia.
 2. W klubie PiS zasiada 48 senatorów – łącznie z przedstawicielami Porozumienia i Solidarnej Polski.
 3. W obecnej formie.
 4. Po raz ostatni. Prawdopodobnie po raz pierwszy partia została zarejestrowana w 1990.
 5. Moment prezentacji partii i ogłoszenia obecnej nazwy.
 6. Data przerejestrowania Polski Razem, zarejestrowanej 14 lutego 2014.
 7. Jednocześnie Konfederacja Wolność i Niepodległość.
 8. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 11 lutego 2015.
 9. Data przerejestrowania Partii Demokratycznej – demokraci.pl, na którą 10 czerwca 2005 została przerejestrowana Unia Wolności, po raz ostatni zarejestrowana 5 stycznia 1998.
 10. W obecnej formie.
 11. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partia została zarejestrowana około 1990.

Pozostałe partie poza Sejmem RP

Nazwa Skrót Strona Lider Ideologia Daty założenia
i rejestracji
Nr EwP
Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów AZER [20] Wojciech Kornowski solidaryzmspołeczna gospodarka rynkowaagraryzm 1 sierpnia 2018 384
Alternatywa Społeczna AS [21] Krzysztof Przybylak narodowa demokracjachrześcijańska demokracja 16 listopada 2018 387
Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej ChDRP [22] Lech Wałęsa chrześcijańska demokracja wrzesień 1997
12 maja 2004[i]
176
Demokracja Bezpośrednia DB [23] Zbigniew Paweł Kawalec demokracja bezpośrednia 24 marca 2012
17 sierpnia 2012
322
Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska EWO-PP [24] Jan Szczepankiewicz konserwatyzmnarodowy liberalizm 25 maja 2008
12 lutego 2009
293
Federacja dla Rzeczypospolitej FdR [25] Marek Jakubiak konserwatywny liberalizmnarodowa demokracjanarodowy liberalizmdemokracja elektroniczna 15 listopada 2018
12 marca 2020
412
II Rzeczpospolita Polska II RP [26] Jan Zbigniew Potocki konserwatyzm 2017
24 stycznia 2018[ii]
243
Inicjatywa Obywatelska IO [27] Adam Morawiec   2017
13 lipca 2018
382
Jeden-PL 1-PL [28] Włodzimierz Zydorczak demokracja bezpośrednialiberalizmproeuropeizm 2015
7 sierpnia 2017[iii]
372
Jedność Narodu JN [29] Gabriel Janowski narodowa demokracjaordoliberalizmeurosceptycyzm 7 marca 2015
2 stycznia 2019[iv]
390
Komunistyczna Partia Polski KPP [30] Krzysztof Szwej marksizm-leninizminternacjonalizmegalitaryzm 20 lipca 2002
9 października 2002
152
Konfederacja – Koalicja Propolska Konfederacja-KP   Michał Wawer narodowy konserwatyzmpaleolibertarianizm, twardy eurosceptycyzmnacjonalizm 4 września 2019 406
Kongres Nowej Prawicy KNP [31] Stanisław Żółtek konserwatywny liberalizm, twardy eurosceptycyzmregionalizm 9 października 2010
25 marca 2011
307
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów KPEiR [32] Tomasz Mamiński socjaldemokracjasolidaryzm 5 czerwca 1994
10 października 1994
49
Lepsza Polska LP [33] Cezary Stachoń zielona politykasolidaryzm 9 sierpnia 2010 302
Liga Narodowa LN [34] Zbigniew Lipiński narodowa demokracjakonserwatyzmnarodowy liberalizm styczeń 2007
12 stycznia 2017[v]
331
Liga Obrony Suwerenności LOS [35] Wojciech Podjacki narodowy katolicyzmnarodowa demokracjaeurosceptycyzmantyglobalizmsolidaryzm 3 maja 2002
26 września 2002
148
Liga Polskich Rodzin LPR [36] Witold Bałażak narodowy konserwatyzmnarodowa demokracjachrześcijańska demokracja 21 kwietnia 2001
30 maja 2001[vi]
53
Liga Samorządowa Pierwsza LSP [37] Ryszard Ziobro   27 lutego 2018 374
Narodowe Odrodzenie Polski NOP [38] Adam Gmurczyk nacjonalizmnarodowy radykalizmterceryzmantyglobalizm, twardy eurosceptycyzm 10 listopada 1981
10 stycznia 1998[vii]
58
Normalny Kraj NK [39] Wiesław Lewicki konserwatywny liberalizmantykomunizm styczeń 2015
30 kwietnia 2015
346
Obrona Narodu Polskiego ONP [40] Tadeusz Mazanek narodowy katolicyzmnacjonalizmnarodowy konserwatyzm, twardy eurosceptycyzm 29 listopada 2006[viii] 257
Odpowiedzialność   [41] Leszek Samborski konserwatywny liberalizm, twardy eurosceptycyzmregionalizm grudzień 2018
15 marca 2019
396
Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska ONP-LP [42] Stanisław Bujnicki konserwatyzmnarodowy katolicyzm 15 czerwca 2000
7 lutego 2005[ix]
213
Partia Chłopska PCh [43] Krzysztof Filipek agraryzmeurosceptycyzm 2017
3 kwietnia 2018
370
Partia Kierowców PK [44] Lech Kędzierski liberalizmeurosceptycyzm grudzień 2018
18 marca 2019
391
Partia Rozwoju PR [45] Arnold Buzdygan   2004
27 lipca 2011[x]
310
Partia Wolności PW [46] Anna Karbowska konserwatywny liberalizm 6 lipca 2015 355
Partia Współpracy Zagranicznej PWZ [47] Małgorzata Cielica konserwatywny liberalizm 15 listopada 2019 410
Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów Piast-JMEN [48] Eugeniusz Maciejewski agraryzmkonserwatyzm 31 lipca 2015 351
PolExit   [49] Stanisław Żółtek agraryzmkonserwatywny liberalizmeurosceptycyzm czerwiec 2019
25 lipca 2019
395
Polska Lewica PL [50] Jacek Zdrojewski socjaldemokracja 5 stycznia 2008
8 lutego 2008
279
Polska Nas Potrzebuje PNP [51] Dariusz Grabowski konserwatywny liberalizmagraryzm 2018
5 lipca 2019
402
Polska Partia Internetowa PPI [52] Piotr Zemelka socjalliberalizmproeuropeizm 2010
18 kwietnia 2019[xi]
398
Polska Partia Piratów Piraci [53] Michał Dydycz demokracja płynna 2006
21 stycznia 2013[xii]
328
Polska Patriotyczna Polska P. [54] Paweł Ziemiński narodowy katolicyzmkonserwatyzmsolidaryzm, twardy eurosceptycyzmantysyjonizm 19 lutego 2010[xiii] 296
Polska Wspólnota Narodowa PWN [55] Bolesław Tejkowski nacjonalizmantyglobalizmpanslawizm, twardy eurosceptycyzm 12 grudnia 1990 48
Polski Ruch Monarchistyczny PRM [56] Leszek Wierzchowski monarchizm 22 kwietnia 2005[xiv] 229
Polskie Stronnictwo Demokratyczne PSD [57] Andrzej Krupienicz chrześcijańska demokracja 18 maja 2013
13 czerwca 2013
330
Porozumienie Polskie PP [58] Jan Łopuszański narodowy konserwatyzmeurosceptycyzm 23 kwietnia 1999
14 grudnia 1999
90
Prawica Rzeczypospolitej Prawica [59] Bogusław Kiernicki narodowy konserwatyzmnarodowy katolicyzm 19 kwietnia 2007
6 czerwca 2007
266
Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska Przedsiębiorcza RP [60] Robert Krzemiński   11 lutego 2015 341
Przymierze Ludowo-Narodowe PLN [61] Wojciech Bardoński narodowy katolicyzmagraryzmeurosceptycyzm 2001 113
Ruch Katolicko-Narodowy RKN [62] Małgorzata Romanowicz narodowy katolicyzmeurosceptycyzm 14 grudnia 1997
16 czerwca 1998
76
Ruch Prawdziwa Europa RPE [63] Mirosław Piotrowski narodowy katolicyzmnarodowy konserwatyzmeurosceptycyzm 2018
14 lutego 2019
393
Ruch Sprawiedliwości Społecznej RSS [64] Piotr Ikonowicz socjalizm demokratyczny 2 maja 2014
5 września 2014
336
Sami Swoi   [65] Sławomir Grzywa społeczna gospodarka rynkowaantyklerykalizm lipiec 2019
14 października 2019
407
Samoobrona   [66] Lech Kuropatwiński lewica narodowasocjalizm chrześcijańskiagraryzmsocjaldemokracjasocjalliberalizm 28 stycznia 2010 298
Skuteczni   [67] Piotr Liroy-Marzec liberalizmeurosceptycyzm luty 2017
15 kwietnia 2019
394
Socjaldemokracja Polska SDPL [68] Wojciech Filemonowicz socjaldemokracjaproeuropeizm 26 marca 2004
19 kwietnia 2004
191
Stronnictwo Demokratyczne SD [69] Paweł Piskorski centryzmsocjalliberalizmproeuropeizm 15 kwietnia 1939
30 sierpnia 1990
2
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP „Ojcowizna” RP [70] Kazimierz Chorzępa agraryzmnarodowy konserwatyzm 30 kwietnia 2013[xv] 327
Stronnictwo Narodowe SN [71] Leszek Bubel nacjonalizmkonserwatyzmpanslawizm, twardy eurosceptycyzmantyglobalizmkorporacjonizm 21 czerwca 2004 203
Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana SND [72] Ludwik Wasiak narodowa demokracjanacjonalizm 13 kwietnia 2005 215
Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii SPPiP [73] Zenon Miller   9 sierpnia 2011 315
Stronnictwo „Piast” „Piast” [74] Romuald Zgrzywa chrześcijańska demokracjaagraryzm 15 października 2007[xvi] 277
Stronnictwo Polska Racja Stanu SPRS [75] Józef Kurecki narodowy katolicyzmsolidaryzm 26 lipca 2005[xvii] 234
Stronnictwo Pracy SP [76] Zbigniew Wrzesiński chrześcijańska demokracja 2000[xviii]
7 września 2004[xix]
196
Śląska Partia Regionalna ŚPR [77] Rafał Adamus regionalizmcentryzm 21 czerwca 2017
12 kwietnia 2018
379
Ślonzoki Razem ŚR [78] Leon Swaczyna regionalizm 2017
25 maja 2018
376
Twój Ruch TR [79] Marzenna Karkoszka, Kamil Żebrowski socjalliberalizmantyklerykalizmproeuropeizm 6 października 2013
15 listopada 2013[xx]
313
Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych UPUM [80] Aleksander Podolski monarchizmkonserwatywny liberalizm 2 lipca 2002[xxi] 136
Unia Polityki Realnej UPR [81] Bartosz Józwiak konserwatywny liberalizmnarodowy konserwatyzmnarodowy liberalizmeurosceptycyzm 14 listopada 1987
6 listopada 1998[xxii]
23
Unia Pracy UP [82] Waldemar Witkowski socjaldemokracja 7 czerwca 1992
21 stycznia 1998[xxiii]
62
Wolni i Solidarni WiS [83]   solidaryzm 18 maja 2016
18 listopada 2016
366
Wolność i Równość WiR [84] Piotr Musiał socjaldemokracjaproeuropeizm 20 marca 2005
15 czerwca 2005
227
Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin ZChR [85] Bogusław Rogalski narodowy konserwatyzm 10 lipca 2015 359
Związek Słowiański ZS [86] Karol Weiher neoslawizmagraryzm 3 sierpnia 2006 253
 1. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 2 grudnia 1997.
 2. Data przerejestrowania Polskiego Porozumienia Przedsiębiorczości i Pracy, które zostało zarejestrowane 20 stycznia 2006.
 3. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 17 września 2015.
 4. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 21 kwietnia 2015.
 5. Data przerejestrowania Tak dla Polski, zarejestrowanego 19 lutego 2014. LN do 27 kwietnia 2013 działała jako Ruch Ludowo-Narodowy i pod tą nazwą zarejestrowana była od 11 stycznia 2007 do 10 grudnia 2014.
 6. Data przerejestrowania Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, które zostało zarejestrowane 23 maja 1991.
 7. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 22 kwietnia 1992.
 8. Po raz ostatni. Jako Samoobronę Narodu Polskiego partię zarejestrowano 15 czerwca 2005.
 9. Po raz ostatni. Jako Ligę Polską – Organizację Narodu Polskiego partię zarejestrowano 25 października 2000.
 10. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 17 listopada 2004 lub przed 2002.
 11. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 24 września 2010.
 12. Po raz ostatni. Jako Partię Piratów partię zarejestrowano 29 listopada 2007.
 13. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 21 listopada 2008.
 14. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 30 sierpnia 1991.
 15. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 10 listopada 2004.
 16. Po raz ostatni. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” partię zarejestrowano 28 marca 2006.
 17. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 30 maja 2000.
 18. W obecnej formie.
 19. Po raz ostatni. Na początku lat 2000. zostało przerejestrowane z Chrześcijańskiej Demokracji – Stronnictwa Pracy zarejestrowanego 15 czerwca 1994.
 20. Data przerejestrowania Ruchu Palikota, który został zarejestrowany 1 czerwca 2011.
 21. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 17 kwietnia 1997.
 22. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 6 grudnia 1990.
 23. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 3 września 1992.
error: Content is protected !!